ಮರಳಿ ಬಾ…. ಜೀವನದೆಡಗೆ

ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗ   ತನ್ನ  ಶಾಲೆ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ  ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ದುಂಡಾದ ಕಲ್ಲನ್ನು ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದೆಯುತ್ತಾ ತನ್ನ ಮನೆ ಕಡೆ ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹೊಳೆಯುವ ಒಂದು ವಸ್ತು ಕಾಣಿಸಿತು. ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ.  ಅದು ೧೦ ಪೈಸೆಯ ಒಂದು ನಾಣ್ಯವಾಗಿತ್ತು.  ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅತ್ತ ಇತ್ತ ನೋಡಿದ ಯಾರು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ , ಆ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಆ ೧೦ ಪೈಸೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪೆಪ್ಪೆರ್ಮೆಂಟ್ ನೆನಸಿಕೊಂಡು ಅವನ  ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಯುತ್ತಿತ್ತು.  ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ೧೦ ಪೈಸೆಯಾ ನಾಣ್ಯ  ಕಾಣಿಸಿತು. ಅದನ್ನೂ  ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಜೇಬಿಗಿಳಿಸಿದ. ಒಂದೊಂದೇ ಆಸೆಗಳನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕನಸು ಕಾಣತೊಡಗಿದ. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ೨೦ ರಿಂದ ೨೫ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ೧೦ ಪೈಸೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತ ಹೋಯಿತು. ಜೇಬು ತುಂಬಿತು, ಎಡಗೈ ತುಂಬಿತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಲಗೈ ಕೂಡ ನಾಣ್ಯಗಳಿಂದ  ತುಂಬಿತು. ಮುಂದೆ ಸಿಕ್ಕ ೧೦ ಪೈಸೆ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಆದರೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡ. ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಾದರೂ ನಾಣ್ಯ ಕೈನಿಂದ ಜಾರಿ ಹೋಗಬಹುದಾಗಿತ್ತು.  ಮುಂದೆ ದಾರಿ ಕವಲೊಡೆದಿತ್ತು.  ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತು  ಯೋಚಿಸತೊಡಗಿದ. ದುಡ್ಡು ಸಿಗುವ ದಾರಿ ಮಸಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ದುಡ್ಡು ಸಿಗದ ದಾರಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಕೈಲಿದ್ದ ದುಡ್ಡು ಯಾಕೋ ಭಾರವಾಗುತಿತ್ತು, ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿದ್ದರಿಂದ ಕೈ ನೋಯುತ್ತಿತ್ತು.   ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮತ್ತು ತಂಗಿಯ ಮುದ್ದು ನೆನಪಾಗಿ ಬಲಗೈಲಿದ್ದ ದುಡ್ಡನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಹಾಕಿ  ಸಿಕ್ಕ ದುಡ್ಡನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮನೆ ಕಡೆಯ ದಾರಿ ಹಿಡಿದ. 

ಶ್ರೀ 

ಥಿಂಕ್ ರೈಟ್

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s